Polityka plików cookies

  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarek internetowych osób, których dotyczą dane osobowe, a z których odwiedzana była przez nich strona internetowa pod adresem https://asrusztowania.eu, zwana dalej Stroną internetową. Zawierają takie dane informatyczne jak nazwa Strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym osób, których dane osobowe dotyczą, zapis parametrów i statystyk oraz unikalny numer. Są kierowane do serwera Strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej.
  2. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarek internetowych, w celu optymalizacji oferowanej przez Stronę internetową treści i uproszczenia korzystania z niej. Danych osobowych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osób, które odwiedziły Stronę internetową.
  3. Administratorem danych osobowych jest:
   1. AS Rusztowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żórawinie (55-020) pod adresem ul. Usługowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000933406, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8961608250, REGON: 520514222, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, wpłaconym w całości, zwany dalej Administratorem danych osobowych,
   2. Adrian Sikora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sikora Adrian Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Grabowie nad Prosną (63-520) przy ulicy Juliusza Słowackiego 11, numer NIP 5140113244, numer REGON 250797677, e-mail asrusztowania@gmail.com, zwany dalej Administratorem danych osobowych.
  4. Administrator danych osobowych jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osób korzystających ze Strony internetowej pliki cookies i mającym do nich dostęp.
  5. Od momentu połączenia się ze Stroną Internetową, Administrator danych osobowych uzyskuje informację o danych osobowych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzeniach i systemach, z których korzystają osoby, których dotyczą dane osobowe, stronach, na jakie osoby te wchodzą oraz działaniach, jakie na nich podejmują, treściach plików cookies oraz czasie ich połączenia ze Stroną internetową.
  6. Dane osobowe gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe. Takie dane osobowe są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  7. Plików cookies Administrator danych osobowych używa w celu:
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy Stroną internetową, a urządzeniem końcowym osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej,
   2. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających z niej oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia osób korzystających z niej i odpowiednio wyświetlić podstronę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb,
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby, których dotyczą dane osobowe korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej,
   4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony internetowej.
  8. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, a to:
   1. „sesyjne” (session cookies),
   2. „stałe” (persistent cookies).
  9. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osób, których dotyczą dane osobowe, do czasu wyłączenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  10. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym osób, których dotyczą dane osobowe, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. „Stałe” pliki cookies instalowane są w urządzeniu końcowym osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej, wyłącznie za jego zgodą.
  11. Pliki cookies mogą być:
   1. „niezbędne”, tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,
   2. „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
   3. „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osoby, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej, ustawień i personalizację interfejsu tych osób,
   4. „marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie osobom, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej, treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej w zakresie zawartości tej Strony internetowej, żeby lepiej zorganizować ich układ; gromadzą dane o sposobie korzystania ze Strony internetowej, typie strony, z której osoby, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej, zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie internetowej; nie rejestrują konkretnych danych osobowych osób korzystających ze Strony internetowej, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony internetowej w stopniu zagregowanym; w tym celu korzysta się z rozwiązania Google Analytics.
  12. Osoby, których dotyczą dane osobowe, korzystające ze Strony internetowej, mogą w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swoich urządzeń. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych tych osób.
  13. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej, w tym na poprawność wyświetlania informacji dostępnych na Stronie internetowej.
  14. Osoby, których dotyczą dane osobowe, korzystające ze Strony internetowej, mogą w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, których używają.
  15. Na Stronie internetowej wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.
  16. Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez osoby, których dotyczą dane osobowe, korzystających z plików cookies, typie strony, z której osoby te zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie internetowej. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych osób korzystających ze Strony internetowej, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej w stopniu zagregowanym.
  17. Społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.
  18. Reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom osób, których dane osobowe, korzystających ze Strony internetowej oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.
  19. Strona internetowa jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
  20. W sprawach nieuregulowanych w Polityce plików cookies mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące plików cookies.
  21. Administrator danych osobowych zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki plików cookies powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności z powodu:
   1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki plików cookies,
   2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   3. zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora danych osobowych,
   4. poprawy przez Administratora danych osobowych bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
   5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Strony internetowej lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Strony internetowej,
   6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Administratora danych osobowych działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, których dotyczą dane osobowe, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoby, które nie będą zgadzały się na zmianę Polityki plików cookies mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.